لیست اخبار

ردیفعنوان خبرتاریخ خبربازدید 
1 حقوق تیر ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/04/29 34 نمایش خبر
2 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 29 نمایش خبر
3 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 82 نمایش خبر
4 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 131 نمایش خبر
5 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 516 نمایش خبر
 
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد