نام کاربری : رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

áíÓÊ ÇÎÈÇÑ

ÑÏíÝÚäæÇä ÎÈÑÊÇÑíÎ ÎÈÑÈÇÒÏíÏ 
1 حقوق تیر ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/04/29 35 äãÇíÔ ÎÈÑ
2 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 29 äãÇíÔ ÎÈÑ
3 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 82 äãÇíÔ ÎÈÑ
4 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 132 äãÇíÔ ÎÈÑ
5 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 516 äãÇíÔ ÎÈÑ