نام کاربری : رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!

áíÓÊ ÇÎÈÇÑ

ÑÏíÝÚäæÇä ÎÈÑÊÇÑíÎ ÎÈÑÈÇÒÏíÏ 
1 حقوق مرداد ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/05/27 34 äãÇíÔ ÎÈÑ
2 حقوق تیر ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/04/29 71 äãÇíÔ ÎÈÑ
3 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 31 äãÇíÔ ÎÈÑ
4 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 85 äãÇíÔ ÎÈÑ
5 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 134 äãÇíÔ ÎÈÑ
6 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 550 äãÇíÔ ÎÈÑ