لیست اخبار

ردیفعنوان خبرتاریخ خبربازدید 
1 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 33 نمایش خبر
2 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 123 نمایش خبر
3 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 406 نمایش خبر
 
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد