لیست اخبار

ردیفعنوان خبرتاریخ خبربازدید 
1 حقوق مرداد ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/05/27 34 نمایش خبر
2 حقوق تیر ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/04/29 71 نمایش خبر
3 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 31 نمایش خبر
4 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 85 نمایش خبر
5 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 134 نمایش خبر
6 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 550 نمایش خبر
 
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد