لیست اخبار

ردیفعنوان خبرتاریخ خبربازدید 
1 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 14 نمایش خبر
2 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 81 نمایش خبر
3 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 127 نمایش خبر
4 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 475 نمایش خبر
 
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد