درباره ما

سایت تخصصی امورمالی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 
با حمد و سپاس خداوند منان   بنا بر ضرورت ارتباط مستمر با مناطق تابعه اداره کل برآن شدیم تا با مساعدتهای ویژه مدیر کل محترم و معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع و همچنین اداره فن آوری و اطلاعات وب سایت تخصصی امور مالی اداره کل را راه اندازی کنیم که این مهم با همت و تلاش جناب آقای زارع وجناب آقای حمید خیشه محقق گردید.
دراین سایت علاوه بر اخرین بخشنامه ها واخبار مالی ،همکاران می توانند جزئیات پرداختهای (اداره کل در وجه حساب خود) را دریافت نمایید
علاوه برجزئیات بزودی صدور فیش حقوق وفیشهای حق التدریس واضافه کار نیز صرفا از طریق این سایت انجام خواهد گرفت
اعضا این سایت محدود به کارکنان رسمی و پیمانی وقراردادی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و مناطق تابعه می باشد وسایر افراد اجازه دسترسی ندارند (موقتا تا فراگیر شدن دسترسی برای عموم  صرفا در بخشهای عمومی ازاد می باشد)
با تشکر داود ذوالفقاری رئیس اداره امور مالی
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد